Project Description

PARTITUREN VAN BOLIVIAANSE AUTOCHTONE MUZIEK

Asley Van Cauter – Resonant – Centrum Muzikaal Erfgoed

Partituren van Boliviaanse autochtone muziek

In de periode waarin ik aan dit project heb meegewerkt heb ik een deel van de Boliviaanse muziek en cultuur leren kennen. Niet alleen ontdekte ik hierbij melodieën en ritmes waar ik voordien nog niet mee in aanraking was gekomen, maar door de interviews leerde ik ook over de verschillende visies van de experts en hun passie voor muziek. Het was interessant om te zien hoe de dansen, kostuums en muziek zo nauw met elkaar verbonden zijn en een mooi geheel vormen.

Asley Van Cauter,  Resonant – Centrum Muzikaal Erfgoed

 

Partituren van Sikur Italaki /Sikuri de Italque

duidt aan dat dat de 2e stem een octaaf onder de melodie wordt gespeeld. De sol (g’) wordt in deze opnames aan de hoge kant gespeeld. In sommige gevallen is het bijna een sol #. Dit is eigen aan de instrumenten. In de intro en outro is de percussie (bombo) telkens net voor de tel, dus net voor de fluiten.

Partituren van Qina Qina /Quena Quena

 

De opeenvolging van noten “si – la” in de notenreeks “re – si – la” wordt vaak met een soort glissando gespeeld. De noten “la – sol” worden in een eindcadens soms met een omspeling gespeeld. Dit is echter niet bij alle muzikanten het geval, en dit is afhankelijk van de persoonlijke keuze en expertise van elke muzikant.
De notatie van de drum is gebaseerd op de opnames. De basis lijkt te zijn, waarop gevarieerd wordt. De notatie in deze partituur beschrijft de opname. Er zijn lichte variaties bij de verschillende muzikanten die dezelfde melodie in unisono spelen. Dit geeft een heterofone structuur.

Partituren van Tarqa/Tarqueada

De intro en outro lijken te bestaan uit een vrije herhaling van de gegeven noten. De melodie wordt 4 keer gespeeld, waarbij er bij de 3e keer ook meegezongen wordt door de muzikanten. De melodie die gezongen wordt is identiek aan de melodie die door de fluiten wordt gespeeld. De uitgeschreven percussiepartij is een weergave van de opname; er wordt gevarieerd op basis van de kennis van het repertoire. De do (c”) wordt in deze opname vrij laag gespeeld.

Partituren van Qhantu

 

In sommige opnames is de 2e stem een kwart onder de melodie, in andere opnames is dit een kwart en een octaaf. Dit wordt aangeduid met het symbool . Dit betekent dat het octava-symbool niet verplicht is, maar eerder een aanwijzing.

Partituren van Sikuri/Sicureada

De hoofdmelodie klinkt ook een octaaf hoger mee. De notatie geeft de volledige melodie weer zoals deze op de opname gehoord kan worden. Ze geeft de twee stemmen die in elkaar grijpen (“interlocking”), elkaara anvullen weer. De noten met de stokjes naar boven zijn één stem, de note met de stokjes naar onder een andere stem. Het is één melodie met 2 stemmen die in elkaar passen.

Partituren van Jach’a Siku

De lange note zijn soms onderverdeeld in pulsen, zonder dat deze echt een nieuwe noot zijn. Dit is een instrument-specifieke techniek en is dus ook niet genoteerd in de partituur. De intro lijkt te bestaan uit een willekeurige afwisseling tussen de twee noten (mi – mi, e’-e’’).

Partituren van Jula Julas

 

wijst op het feit dat de melodie in de opnames gelijktijdig in het genoteerde octaaf en het octaaf eronder gespeeld wordt. De articulatie lijkt hier meer centraal te staan dan in snellere melodieën. Hierdoor zijn de fraseringsbogen en staccatopunten duidelijker aangeduid.

Partituren van Boliviaanse muziek

‘Ik was als stafmedewerker bij Resonant betrokken bij het Kantuta-project om de partituren te maken. Dankzij mijn ervaring als etnomusicologe was ik reeds vertrouwd met het transcriberen van uiteenlopende muziekstijlen. Een muziektranscriptie is eigenlijk steeds een soort van muzikale analyse waarbij je diep in de muziek duikt en structuur geeft aan alles wat je hoort. Dit project was dus een mooie kans om de Boliviaanse dansmuziek beter te leren kennen.’

dr. Anaïs Verhulst, Resonant – Centrum Muzikaal Erfgoed

Partituren van Caporales

Partituren van Morenada

Partituren van Kullawada

Partituren van Ch’utas

Partituren van Tinku

Partituren van Diablada

GUIDE OF BASIC STEPS AND PATTERNS

“The Intangible Cultural Heritage, which is transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups accordingly to their environment, their interaction with nature and their history, instilling a sense of identity and continuity and thus promoting the respect for cultural diversity and human creativity”